dDf / Manifesto

Dünya ile aynı tasarım ve üretim
düzeyinde olmak, 
Kendimizi ve başkalarını tekrarlamamak,
Takım çalışmasına inanmak,
Detayları yeniden sorgulamak,
Tasarım ve insanlığın sınır tanımamak
zorunda olduğuna inanmak,
Karar verdiğimizi sonuna kadar
en kısa zamanda ve en iyi biçimde uygulamak...
dDf Grup Şirketleri